Container Terminal Leeuwarden

De terminal in Leeuwarden ligt langs de A31 en A32. Door deze verbindingen is de afsluitdijk goed bereikbaar en kan je hierdoor naar noord Nederland. Als je de andere kant op gaat kan je richting Groningen en Duitsland. Via het ware kan je naar de Eemshaven en richting het IJsselmeer.

268

Distance to port by barge

261

Distance to port by truck

33

Transit time to port by barge

3

Transit time to port by truck

General or truck

Monday06:30 – 17:00
Tuesday06:30 – 17:00
Wednesday06:30 – 17:00
Thursday06:30 – 17:00
Friday06:30 – 17:00
SaturdayClosed
SundayClosed

Barge

Monday06:00 – 22:30
Tuesday06:00 – 22:30
Wednesday06:00 – 22:30
Thursday06:00 – 22:30
Friday06:00 – 22:30
SaturdayClosed
SundayClosed

Destinations Inland Container Terminal Leeuwarden

Akkrum, Aldeboam, Aldsjerk, Baaium, Berlikum, Blije, Boazum, Britsum, Burdaard, Burgum, Damwald, De, Tike, De, Veenhoop, De, Westereen, Deinum, Dokkum, Dongjum, Drachten, Dronryp, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Ferwert, Franeker, Friens, Goutum, Groutum, Holward, Huizum, Irnsum, Jannum, Jelsum, Kollumerzwaag, Kootsertille, Kubaard, Leeuwarden, Lollum, Mantgum, Marrum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Nijega, Noardburgum, Oentsjerk, Opeinde, Oude, Bildtzijl, Ouwe, Syl, Pean, Redzum, Rinsumageest, Scharnegoutum, Stiens, Sumar, Suwald, Terherne, Twijzelerheide, Tzum, Tzummarum, Walterswald, Warten, Weidum, Wergea, Winsum, Wirdum, Wiuwert, Wommels, Wyns, Zwarte Haan